Map: Polish Tatras [right sheet] – 1938

Map Polish Tatras at scale 1:20 000
[tourist edition]

Map placed on approval www.mapywig.org

Mapa Tatrzańskiego Parku Narodowego w skali 1:20 000, uznana jest za jedno z ważniejszych dokonań WIG.


Description:
?Wydanie turystyczne. Mapa ośmiokolorowa: sytuacja ? czarny, warstwice ? brązowy, skały ? szary, lasy ? zielony, kosodrzewina ? jasnozielony, wody ? niebieski, cienie ? szarofioletowy i dane turystyczne oznaczone w kolorze czerwonym. Skały były pomierzone topograficznie w terenie i rysowane z natury na podkładzie zawierającym rysunek warstwicowy, były wiec wiernym odtworzeniem rzeczywistości. Dane turystyczne podano według stanu z końca 1937 r., na podstawie uzupełnień terenowych, wykonanych przez topografów WIG-u i danych Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Na marginesie mapy podano dokładną legendę, zawierającą wszystkie używane na niej znaki topograficzne i skróty. Wydanie narciarskie tej mapy było również ośmiokolorowe, identyczne jak poprzednie, z ta różnicą, że w kolorze czerwonym zamiast elementów turystycznych podano elementy narciarskie: szlaki, stacje ratunkowe, pola ćwiczebne itd.”
(BOGUSLAW KRASSOWSKI, POLSKA KARTOGRAFIA WOJSKOWA W LATACH 1918-1945)

December 11, 2010 · Posted in Maps 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Loading Facebook Comments ...