Map: TPN [right sheet] – 1934

Map TPN at scale w 1:20 000

Map placed on approval www.mapywig.org

Mapa Tatrzańskiego Parku Narodowego w skali 1:20 000, uznana jest za jedno z ważniejszych dokonań WIG.


Opis:
“Fotogrametryczna Mapa Parku Narodowego Tatry w skali 1 :20 000. Opracował ja WIG na podstawie materiałów polowych, głownie zdjęć terrofotogrametrycznych. Wydano ja w trzech wersjach: normalnej, turystycznej i narciarskiej. Wersje normalna wydano w 1934 r. w dwóch częściach ze względu na duże rozmiary mapy 145 x 68 cm. Obszar objęty mapa wynosił około 350 km?. Rzeźbę terenu przedstawiono w warstwicach. Lasy, wody, kosówki i laki uwydatniono specjalnym nadrukiem. Mapę wydano w sześciu kolorach: sytuacja ? czarna, warstwice ? brązowe, lasy ? nadruk ciemnozielony, kosówka ? jasnozielony, laki ? zielony i wody ? niebieski. Następne wersje mapy wydano w 1938 r.”
(BOGUSLAW KRASSOWSKI, POLSKA KARTOGRAFIA WOJSKOWA W LATACH 1918-1945)

December 11, 2010 · Posted in Maps 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Loading Facebook Comments ...